Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Plakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne


Tworzenie nowych tablic

Istnieje możliwość definiowania dowolnej ilości tablic. Jest to dość prosta operacja, wymagająca uprawnienia superadmina.

Użytkownik z takim uprawnieniem ma w oknie wyboru tablic do dyspozycji formularz umożliwiający wstawienie nowej tablicy:

Zachęcam Państwa do przedstawiania swoich pomysłów na tworzenie kolejnych tablic tematycznych.

Szczególnym rodzajem tablic są Tablice prywatne. Po utworzeniu takiej tablicy ma do niej dostęp tylko jej twórca. Dla innych osób jest ona niewidoczna. Można bardzo łatwo udostępnić taką tablicę.Wystarczy nadać danej osobie dowolne uprawnienie O - do redagowania ogłoszeń lub Z - do dodawania zdjęć itp. Szczególnym uprawnieniem jest uprawnienie do czytania oznaczone literą R.


Przenoszenie wpisów między tablicami

Wpisy między tablicami może przenieść osoba z uprawnieniami administracyjnymi. Służy do tego odpowiedni przycisk dostępny z panelu narzędziowego edycji wpisu: . Szerzej na ten temat.