Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Plakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Na pasku tytułowym tablicy, po prawej stronie, znajduje się ikona pogody dla miejscowości. Obok ikony znajduje się wartość aktualna temperatury.

Po najechaniu myszą na ikonę pogody zobaczymy prognozę na pięć następnych dni dla naszej miejscowości. Prognoza jest aktualizowana co godzinę: