Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Plakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Incognito

Osoba która nie przedstawi się może przeglądać wszystkie wpisy na wszystkich dostępnych publicznie tablicach.

Komentowanie

Pierwszą najprostszą czynnością edycyjną jest możliwość komentowania artykułów i zdjęć. Jeżeli użytkownik nie przedstawił się wcześniej, w momencie próby zapisania komentarza zostanie poproszony o podanie nicku. Nick jest to pseudonim który można sobie nadać. Mile widziane będą imię i nazwisko. Nick jest pamiętany przez przeglądarkę w tzw. ciasteczku (cookie). Jest to lokalny plik. Nie jest wysyłany na serwer.


Coś więcej

Portal umożliwia redagowanie ogłoszeń/artykułów, wstawianie zdjęć, wstawianie plików i filmów oraz komentowanie ogłoszeń.

Aby mieć takie możliwości należy posiadać konto na portalu (sama możliwość komentowania nie wymaga założenia konta) a następnie otrzymać od administratora danej tablicy tematycznej uprawnienia (podtablica "Oddam w dobre ręce" nie wymaga dodatkowych uprawnień do edycji ogłoszeń).

W celu założenia konta należy kliknąć pierwszy link na stronie:"Przedstaw się" (lub "Witaj Agata" gdy wcześniej podaliśmy nick). Pojawi się okno z panelem użytkownika umożliwiającym konfigurację swojego konta.

Panel użytkownika został opisany na tej stronie.

Powiadomienia email

Każda aktywność na określonej tablicy (dodanie artykułu, zdjęcia,pliku, skomentowanie artykułu czy zdjęcia) skutkuje również wysłaniem informacji e-mailowej do administratorów tablicy.

Użytkownicy portalu którzy zakładając konto zaznaczą opcję"powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach sołeckich" będą otrzymywać automatyczne powiadomienie na swoją skrzynkę email o nowych ogłoszeniach na głównej tablicy ogłoszeń sołeckich bez potrzeby odwiedzania portalu.

Niezależnie od kont użytkowników istnieje możliwość tworzenia listy emailingowej do powiadomień:

Powiadomienia są wysyłane do tych mieszkańców którzy mają uprawnienia do danej tablicy. Z reguły tak jest. Wyjątkiem mogą być tablice prywatne dla których powiadomienia wysyłane są wyłącznie dla osób uprawnionych.

Skomentowanie artykułu lub zdjęcia skutkuje automatycznym wysłaniem powiadomienia emailowego do autora wpisu n/t tego komentarza.

Obok przycisku "dodaj" służącego do zapamiętywania adresów znajdziemy przycisk "usuń" za pośrednictwem którego można usunąć wpisany błędny adres. Jeżeli ktoś z mieszkańców nie chce otrzymywać ogłoszeń z podtablic (np. KGW, OSP) to można po wpisaniu jego adresu użyć przycisku "dodaj tylko na tablicę główną".


Blokada komentowania

Każdy z administratorów może zablokować komentowanie na wszystkich tablicach przez jedno kliknięcie przycisku "Zablokuj komentowanie"znajdującego się w omawianym oknie panelu użytkownika. Blokada trwa tak długo aż któryś z administratorów nie użyje tego przycisku ponownie. Można także zablokować komentowanie dla użytkowników niezalogowanych. Zwykle to wystarcza aby nie pojawiały się niewłaściwe komentarze:


Reset hasła

Każdy z administratorów może zresetować hasło użytkownika. Zagadnienie to zostało opisane w tym artykule.

Słowa kluczowe dla wyszukiwarek

Wyszukiwarki internetowe, np. Google automatycznie przeczesują strony internetowe w celu tak zwanego indeksowania. Polega to głównie na pobieraniu słów kluczowych i tytułów stron. Z tych fraz budowana jest następnie baza danych na potrzeby wyszukiwarki. Niektóre elementy, jak np. tytuł są już na tablicach zdefiniowane, np.: "Tablica ogłoszeń wsi Sosnówka". W przypadku tablic istnieją już wprowadzone słowa kluczowe "ZPKSoft, taog, ogłoszenie, ogłoszenia, tablica, tablica ogłoszeń". Główna osoba, w przypadku tablic sołeckich użytkownik o nicku soltys ma udostępnioną jeszcze jedną opcję administracyjną umożliwiającą zdefiniowanie dodatkowych słów kluczowych:

 


Twój komentarz


  Uwaga: administrator portalu ma prawo do usunięcia komentarza bez informowania o tym.
Komentarze