Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Incognito

Osoba która nie przedstawi się może przeglądać wszystkie wpisy na wszystkich dostępnych publicznie tablicach.

Komentowanie

Pierwszą najprostszą czynnością edycyjną jest możliwość komentowania artykułów i zdjęć. Jeżeli użytkownik nie przedstawił się wcześniej, w momencie próby zapisania komentarza zostanie poproszony o podanie nicku. Nick jest to pseudonim który można sobie nadać. Mile widziane będą imię i nazwisko. Nick jest pamiętany przez przeglądarkę w tzw. ciasteczku (cookie). Jest to lokalny plik. Nie jest wysyłany na serwer.


Coś więcej

Portal umożliwia redagowanie ogłoszeń/artykułów, wstawianie zdjęć, wstawianie plików i filmów.

Aby mieć takie możliwości należy posiadać konto na portalu a następnie otrzymać od administratora danej tablicy tematycznej uprawnienia.

W celu założenia konta należy kliknknąć pierwszy link na stronie:"Przedstaw się" (lub "Witaj xx" gdy wcześniej podaliśmy nick). Pojawi się okno dialogowe w którym należy wpisać: nick (jeżeli wcześniej nie był podany), hasło i adres email a następnie kliknąć przycisk"Zapisz dane i załóż konto". Konto zostanie założone. Od tej pory przycisk "Zapisz dane i załóż konto" będzie dostępny jako "Aktualizuj dane".

Aktualizacja danych jest bardzo prosta: wystarczy wpisać aktualne hasło i adres email i użyć wspomnianego przycisku. Nieco niżej znajdziemy przycisk "Usuń konto" pozwalający na usunięcie naszego wcześniej założonego konta. Warto jeszcze wspomnieć o check-boxie "loguj automatycznie". Warto go zaznaczyć jeżeli nikt niegodny zaufania nie ma dostępu do naszego komputera. Jeżeli ten check-box zostanie zaznaczony wówczas nie będziemy musieli logować się chcąc wprowadzić jakąś informację na portalu.

Użytkownik zalogowany ma prawo poprawić lub usunąć swoje wpisy na portalu.


Uprawnienia

Osoby posiadające konto na portalu mogą otrzymać oddzielnie dla każdej tablicy tematycznej uprawnienia do dodawania ogłoszeń/artykułów, dodawania zdjęć, oraz dodawania plików. Można również otrzymać uprawnienie administracyjne. Uprawnienie administracyjne upoważnia również do usuwania niestosownych komentarzy, oraz usuwania wpisów typu ogłoszenie, plik czy zdjęcie innych użytkowników. Administrator może również nadawać uprawnienia. Na danej tablicy może być wiele kont administracyjnych. Administrator może sam sobie zdjąć uprawnienia(sic!).

Uprawnienia nadaje się w wyżej opisanym oknie dialogowym które dla administratora udostępnia dodatkowe opcje:

Po kliknięciu na przycisk "Zdefiniuj uprawnienia" otrzymamy taki panel:

Nadanie uprawnień polega na wybraniu użytkownika z listy, wpisanie ciągu uprawnień i zatwierdzeniu przyciskiem "ustanów".

Ciąg uprawnień składa się z symboli literowych, np: A- uprawnienie administracyjne, OZ - uprawnienie do redagowania ogłoszeń i wstawiania zdjęć, P- uprawnienie do dodawania plików, itd. Można stosować dowolne kombinacje symboli. Symbol A nie wymaga podawania pozostałych symboli gdyż administrator może wszystko. R- dostęp (uprawnienie do czytania) tablicy prywatnej. Do tablicy prywatnej dostęp daje każde z wymienionych wcześniej uprawnień.

Tak są ustawiane uprawnienia do tablicy na której aktualnie się znajdujemy. Aby ustawić uprawnienia na innej tablicy, należy wejść na tę tablicę, po czym postępować zgodnie z przedstawionym schematem nadawania uprawnień.

Tylko jeden użytkownik może mieć uprawnienia superadmina. Superadmin ma dostęp administracyjny do każdej tablicy oraz może zakładać nowe Tablice tematyczne.


Powiadomienia email

Każda aktywność na określonej tablicy (dodanie artykułu, zdjęcia,pliku, skomentowanie artykułu czy zdjęcia) skutkuje również wysłaniem informacji e-mailowej do administratorów tablicy.

Użytkownicy portalu którzy zakładając konto zaznaczą opcję"powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach sołeckich" będą otrzymywać automatyczne powiadomienie na swoją skrzynkę email o nowych ogłoszeniach na głównej tablicy ogłoszeń sołeckich bez potrzeby odwiedzania portalu.

Niezależnie od kont użytkowników istnieje możliwość tworzenia listy emailingowej do powiadomień:

Powiadomienia są wysyłane do tych mieszkańców którzy mają uprawnienia do danej tablicy. Z reguły tak jest. Wyjątkiem mogą być tablice prywatne dla których powiadomienia wysyłane są wyłącznie dla osób uprawnionych.

Skomentowanie artykułu lub zdjęcia skutkuje automatycznym wysłaniem powiadomienia emailowego do autora wpisu n/t tego komentarza.

Obok przycisku "dodaj" służącego do zapamiętywania adresów znajdziemy przycisk "usuń" za pośrednictwem którego można usunąć wpisany błędny adres.


Blokada komentowania

Każdy z administratorów może zablokować komentowanie na wszystkich tablicach przez jedno kliknięcie przycisku "Zablokuj komentowanie"znajdującego się w omawianym oknie panelu użytkownika. Blokada trwa tak długo aż któryś z administratorów nie użyje tego przycisku ponownie.


Reset hasła

Każdy z administratorów może zresetować hasło użytkownika. Zagadnienie to zostało opisane w tym artykule.

Słowa kluczowe dla wyszukiwarek

Wyszukiwarki internetowe, np. Google automatycznie przeczesują strony internetowe w celu tak zwanego indeksowania. Polega to głównie na pobieraniu słów kluczowych i tytułów stron. Z tych fraz budowana jest następnie baza danych na potrzeby wyszukiwarki. Niektóre elementy, jak np. tytuł są już na tablicach zdefiniowane, np.: "Tablica ogłoszeń wsi Sosnówka". W przypadku tablic istnieją już wprowadzone słowa kluczowe "ZPKSoft, taog, ogłoszenie, ogłoszenia, tablica, tablica ogłoszeń". Główna osoba, w przypadku tablic sołeckich użytkownik o nicku soltys ma udostępnioną jeszcze jedną opcję administracyjną umożliwiającą zdefiniowanie dodatkowych słów kluczowych:

 


Twój komentarz


  Uwaga: administrator portalu ma prawo do usunięcia komentarza bez informowania o tym.
Komentarze