Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Plakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Wstęp

Na portal można dodawać filmy umieszczone na Youtube.


Dodawanie filmów

Aby dodać film należy użyć łącza menu "Dodaj film". Odpowiednie okno dialogowe pozwoli nam na wpisanie identyfikatora, łącza lub tagu iframe dla filmu.

Należy również wpisać tytuł jaki ukaże się na liście publikacji na tablicy.

Film można opisać, do czego służy kolejne pole okna dialogowego.

Zatwierdzenie wyboru przyciskiem Opublikuj kończy procedurę wstawiania filmu.

Szczegółowo zostało to opisane w tym artykule.

Najprostszą metodą na wstawienie filmu na stronę jest:

  • kliknięcie prawym przyciskiem myszy na filmie Youtube
  • skopiowanie tagu iframe:
  • wklejenie tagu iframe do odpowiedniego pola:

Filmy podobnie jak pliki czy zdjęcia można komentować.


Usuwanie

Film usuwamy podobnie jak plik- klikamy w ikonę umieszczoną po lewej stronie tytułu na liście publikacji tablicy.