Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Tablice tematyczne

Portal podzielony jest na tematyczne Tablice z czego pierwsza stanowi główną stronę, natomiast następne mogą być poświęcone szczegółowej tematyce.

Każda tablica ma identyczny układ. Do każdej tablicy możemy miećinne uprawnienia, np. do dodawania zdjęć czy redagowania artykułów - o czym dalej.

Każdy może indywidualnie ustawić sobie tablicę startową która będzie pokazywana jako pierwsza przy wejściu na portal.

Aby wywołać menu z listą tablic należy myszą kliknąć ikonę menu, Pojawi się okno z listą tablic.

Zobaczymy listę dostępnych tablic. Nie zobaczymy tablic prywatnych do których nie mamy uprawnień. Takie Tablice można zakładać np. dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi do przechowywania dokumentów w fazie tworzenia.

Tu możemy również zaznaczyć checkbox zapamiętania naszego wyboru. Zaznaczenie tego checkboxa zaskutkuje tym, że przy następnym wejściu na portal od razu znajdziemy się na wybranej tablicy:Spis i treść czyli układ tablic

Każda tablica tematyczna składa się z kilku takich samych obszarów. Głównymi obszarami są spis tematów znajdujący się po lewej stronie okna i obszar treści wybranego tematu znajdujący się po prawej stronie okna:

Po kliknięciu określonego tematu po prawej stronie pojawi się związana z nim treść. Wyjątkiem jest element typu film którego kliknięcie spowoduje wyświetlenie filmu w nowym oknie przeglądarki.

Tablica automatycznie rozpoznaje wielkość ekranu i dostosowuje się do niego.


Urządzenia mobilne

Na urządzeniach mobilnych tablica przeformatowuje się tak, aby maksymalnie ułatwić czytanie ogłoszeń.

 › 

Obsługa tablicy w interfejsie mobilnym została opisana w tym artykule


Wyszukiwanie

Na portalu zastosowane zostało wyszukiwanie pełnotekstowe MySQL. Jest to szybkie, indeksowane wyszukiwanie.

Wyszukiwanie odbywa się w sposób dynamiczny podczas wpisywania szukanych fraz do okienka wyszukiwania:

Poniższa tabela pokazuje logikę takiego wyszukiwania:

Szukany tekst Wpisane frazy Efekt
Zebranie wiejskie branie nie znajdzie
Zebranie wiejskie zebranie znajdzie
Zebranie wiejskie zebra znajdzie
Zebranie wiejskie wie zebra znajdzie

Wykasowanie tekstu z okienka wyszukiwania przywraca widok początkowy.

Standardowo przeglądarka wczytuje 30 tytułów. Podczas przewijania spisu treści automatycznie pobierane są kolejne tytuły (mechanizm podobny do linii czasu z fejsbuka).