Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Plakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Tablice tematyczne

Portal podzielony jest na tematyczne Tablice z czego pierwsza stanowi główną stronę, natomiast następne mogą być poświęcone szczegółowej tematyce.

Każda tablica ma identyczny układ. Do każdej tablicy możemy mieć inne uprawnienia, np. do dodawania zdjęć czy redagowania artykułów - o czym dalej.

Każdy może indywidualnie ustawić sobie tablicę startową która będzie pokazywana jako pierwsza przy wejściu na portal.

Aby wywołać menu z listą tablic należy myszą kliknąć ikonę menu, Pojawi się okno z listą tablic.

Zobaczymy listę dostępnych tablic. Nie zobaczymy tablic prywatnych do których nie mamy uprawnień. Takie podablice można zakładać np. dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi do przechowywania dokumentów w fazie tworzenia.

Tu możemy również zaznaczyć checkbox zapamiętania naszego wyboru. Zaznaczenie tego checkboxa zaskutkuje tym, że przy następnym wejściu na portal od razu znajdziemy się na wybranej tablicy:Spis i treść czyli układ tablic

Każda tablica tematyczna składa się z kilku obszarów. Głównymi obszarami są spis tematów znajdujący się po lewej stronie okna i obszar treści wybranego tematu znajdujący się po prawej stronie okna:

Po kliknięciu określonego tematu po prawej stronie pojawi się związana z nim treść. Wyjątkiem jest element typu film którego kliknięcie spowoduje wyświetlenie filmu w nowym oknie przeglądarki.

Tablica automatycznie rozpoznaje wielkość ekranu i dostosowuje się do niego.

Opcje dodatkowe

Po prawej stronie panelu tytułowego znajdują się ikony opcji dodatkowych: pogodynka , mapa i Witryna Wiejska.Zarówno poda jak i mapa dotyczą naszej miejscowości. Witryna Wiejska to portal ogólnopolski traktujący o sprawach dotyczących wsi.


Urządzenia mobilne

Na urządzeniach mobilnych tablica przeformatowuje się tak, aby maksymalnie ułatwić czytanie ogłoszeń.

› 

Kliknięcie na tytule wybranego ogłoszenia spowoduje wyświetlenie tego ogłoszenia. Ogłoszenie można czytać na pełnym ekranie. Do tego widoku przełączamy się za pomocą przycisku . Powrót do spisu ogłoszeń umożliwia przycisk .

Na pasku tytułowym znajduje się przycisk umożliwiający dostęp do dodatkowych opcji:


 

przycisk
opcji
dodatkowych
wybór
podtablic
pogodynka
mapa

W wersji mobilnej tablicy można również zredagować artykuł, dodać zdjęcie. Przeciągając w dół palcem pasek tytułowy rozwiniemy odpowiednie do tych czynności menu:

 

Jak skorzystać z edytora ogłoszń w wersji mobilnej opisano  w tym artykule


Wyszukiwanie

Na portalu zastosowane zostało wyszukiwanie pełnotekstowe MySQL. Jest to szybkie, indeksowane wyszukiwanie.

Wyszukiwanie odbywa się w sposób dynamiczny podczas wpisywania szukanych fraz do okienka wyszukiwania:

Poniższa tabela pokazuje logikę takiego wyszukiwania:

Szukany tekst Wpisane frazy Efekt
Zebranie wiejskie branie nie znajdzie
Zebranie wiejskie zebranie znajdzie
Zebranie wiejskie zebra znajdzie
Zebranie wiejskie wie zebra znajdzie

Wykasowanie tekstu z okienka wyszukiwania przywraca widok początkowy.

Standardowo przeglądarka wczytuje 30 tytułów. Podczas przewijania spisu treści automatycznie pobierane są kolejne tytuły.