Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne

Redagowanie ogłoszeń/ artykułów

Portal udostępnia mechanizmy umożliwiające redagowanie ogłoszeń in-place czyli bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Po kliknięciu na link menu "Zredaguj ogłoszenie" wczytany zostanie do prawej części okna edytor a'la Word posiadający wszystkie podstawowe możliwości wpisywania i formatowania tekstu:

Większość opcji myślę, że nie wymaga opisu. Warto zwrócić uwagę nacheckbox "html". Pozwala on na przełączenie się w widok źródła html artykułu. Posiadając pewną wiedzę na temat budowy pliku html możemy "grzebać" bezpośrednio w kodzie, jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej niż udostępniają opcje edytora.

Warto również wspomnieć o dodawaniu zdjęć do artykułu. Czynność tę umożliwiają dwa przyciski:

Pierwszy z tej grupy przycisków umożliwia wstawienie miniatury o maksymalnych wymiarach 400 x 300 pikseli.Na dysku możemy wskazać dowolny plik zdjęcia. Zostanie on automatycznie przewymiarowany do tej wielkości.

Drugi przycisk działa podobnie, ale procedura wstawiania grafiki została dostosowana do skanu formatu A4. Grafika skalowana jest do formatu 850 x 1200 px. Format ten jest wystarczający do tego, by skan był czytelny.

Oprócz bezpośredniego wstawiania wbudowanych grafik edytor umożliwia wstawienie do artykułu zdjęcia już istniejącego gdzieś w internecie. W tym celu korzystając z przycisku wpisujemy łącze do zdjęcia. W tym przypadku zdjęcie może być dowolnie duże.

Tabele

Tabelę wstawimy przy pomocy przycisku . Tabela będzie miała wytłuszczone teksty w komórkach nagłówka (tytułowe), grubszą linię oddzielającą komórki tytułowe od pozostałych komórek tabeli, oraz cienkie ramki wokół komórek.

Tabela po zapisaniu artykułu ma od razu własność sortowania, tzn. po kliknięciu w nagłówek tabela zostanie posortowana wg tej kolumny. Ponowne kliknięcie sortuje w odwrotnym porządku.

Podobnym przyciskiem: wstawimy ramki. Ramki tym się różnią od tabeli że nie posiadają obwódek wokół komórek oraz nie posiadają wiersza nagłówkowego. Nie będą miały również możliwości sortowania.

W tabeli tekst w komórkach jest justowany w pionie do środka, natomiast w ramkach do góry komórki.

Ramki tym samym doskonale nadają się do formatowania tekstu w kolumny.

Aby rozbudować tabelę o dodatkowe wiersze lub kolumny można posłużyć się menu kontekstowym (prawy przycisk myszy) na tabeli:

Wstawianie filmu z Youtube do artykułu

Aby wstawić film z Youtube do artykułu należy:

  - skopiować łącze do filmu. Na stronie Youtube pod filmem należy kliknąć kolejno: Udostępnij, następnie Umieść na stronie. Pokaże się łącze które należy skopiować (klawisze Ctrl+C):


  - użyć przycisku edytora: i wkleić skopiowane łącze (klawisze Ctrl+V).


Poprawianie treści

Treść artykułu może poprawić administrator tablicy na której go wstawiono lub jego autor.

Po otwarciu artykułu jeżeli mamy uprawnienia do jego edycji (admin lub autor) należy skorzystać z menu znajdującego się po prawej stronie treści artykułu: . Po kliknięciu tej ikony rozwinięta zostanie lista opcji wśród których znajdziemy przycisk umożliwiający edycję:

Umożliwia on wczytanie artykułu do edytora i wprowadzenie zmian w jego treści.

Jeżeli tematem poprawienia ma być np. literówka wówczas przed zapisem dobrze jest odznaczyć checkbox "wyślij powiadomienia". Oczywiście jeżeli zmiany mają charakter merytoryczny, np. zmiana godziny zebrania wówczas należy ów checkbox pozostawić zaznaczony aby automat wysłał powiadomienia do mieszkańców.

Jeżeli treść ogłoszenia poprawia osoba mająca uprawnienia administracyjne, wówczas pojawi się kolejna opcja umożliwiająca umieszczenie ogłoszenia na początku listy:


Czytanie treści

Po kliknięciu na tytuł po lewej stronie okna (spis tytułów ogłoszeń) ogłoszenie zostanie otwarte po prawej stronie tablicy.
Dodatkowo, szczególnie jeżeli ogłoszenie jest czytane na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie, można przejść do trybu pełnoekranowego. Po lewej stronie tytułu znajduje się przycisk pozwalający zmianę trybu czytania. W tym trybie czytanie szczególnie długich ogłoszeń jest wygodniejsze. Więcej na ten temat...


Przenoszenie wpisu na inną podtablicę

Artykuł, galerię zdjęć, plik do pobrania lub film można przenieść na inną podtablicę.

Czynność ta jest udostępniona administratorom. Po otwarciu artykułu należy skorzystać z menu znajdującego się po prawej stronie treści artykułu: . Po kliknięciu tej ikony rozwinięta zostanie lista opcji wśród których znajdziemy przycisk umożliwiający przeniesienie:
.

Po kliknięciu tego przycisku zobaczymy listę podtablic na których mamy uprawnienia administracyjne. Wybranie określonej podtablicy przez kliknięcie myszą spowoduje przeniesienie wpisu.
Uwaga: Przeniesienie wpisu nie powoduje rozesłania powiadomień o tym fakcie.


Usuwanie

Podobnie usunąć artykuł może tylko administrator danej tablicy lub jego autor. Aby usunąć artykuł należy kliknąć w ikonę pineski znajdującą się z lewej strony tytułu na liście tematów tablicy, lub korzystając z odpowiedniej opcji narzędziowej: . Oczywiście przed usunięciem zostaniemy poproszeni o potwierdzenie tej czynności.