Słowo wstępne | Układ i zawartość portalu | Użytkownicy | Ogłoszenia/ artykuły | Plakaty | Zdjęcia | Pliki | Filmy | Tablice tematyczne | Pogodynka | Mapa OSM | Witryna Wiejska | Inne


Drukowanie

Aby wydrukować treść artykułu należy odczytać treść a następnie kliknąć przycisk drukarki znajdujący się w przyborniku  znajdującym się po prawej stronie, bezpośrednio nad treścią artykułu:


Łącza

Portal implementuje w pełni technologię Ajax komunikacji z serwerem. Jednym z aspektów zastosowania tej technologii jest stałość adresu URL w oknie przeglądarki.

Chcąc skopiować łącze do artykułu lub zdjęcia należy kliknąć ikonę znajdującą się z górnej prawej strony odczytanej treści: .

Pojawi się okienko z wpisanym łączem. Wystarczy użyć kombinacji przycisków [Ctrl]+[C] na klawiaturze aby skopiować łącze.

Użycie takiego łącza spowoduje otwarcie w przeglądarce strony portalu z otwartą odpowiednią tablicą zainicjowaną tym wpisem.

Podobnie chcąc skopiować łącze do innej tablicy niż główna należy skorzystać z opcji "Kopiuj łącze" menu:

  ->